خدمات

سرویس ها و خدمات

 •      سرویس ایاب وذهاب
  • اتوبوسهای ۲۵نفره صندلی تخت شو- ۳۲نفره وی-ای-پی-۴۴نفره توریستیVOLVO
  • میدل باس ۳۲نفره توریستی
  • مینی بوس هیوندا ۱۷نفره
  • ون هایس-توریستی-
  • سواری -خارجی -وداخلی
 •     دربستی  
 •   اتوبوس
  •   volvo
  •   BENZ
  •   SCANIA
  •    MAN
  • HAUNDA
  • MARAL
 •   میدل باس ۳۲نفره یوتانک توربر
 •   مینی بوس  هیوندا ۱۷ نفره وایسوزو۱۹ نفره سیترا ۲۲نفره
 •   تویوتا ون هایس هایروفVIP اچ۳۵۰
 •   سواری با راننده