مشتریان ما

مشتریان ما :

 • شرکت ملی نفت ایران
 • شرکت ملی گاز ایران
 • پژوهشگاه صنعت نفت
 • وزارت نفت ( خودروهای جمعی بزرگ)
 • بازرگانی شرکت گاز ایرا
 • بازرسی کل کشور
 • شرکت نفت گاز پارس
 • تجهیزات پزشکی هلال احمر
 • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • آموزش و پرورش کل تهران
 • وزارت آموزش و پرورش
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شرکت ارتباطات زیر ساخت
 • هلال احمر شرق تهران
 • شرکت فرودگاهی پیام
 • ایرانمال
 • بیمارستان امام حسین